יין לבן מבעבע   Sparkling white wine
גמלא ברוט 135 Gamla Brut
ירדן בלאן דה בלאן 195 Yarden blanc de blanc
תפריט יין
יין לבן חצי יבש   Semi dry white wine
גמלא ריזלינג 110 Gamla Riesling
ויתקין ריזלינג 149 Vitkin Riesling
ירדן גוורצטרמינר 139 Yarden Gewurztaminer
יין לבן יבש   Dry white wine
ירדן שרדונה 139 Yarden Chardonnay
ירדן קצרין שרדונה 210 Yarden Katsrin Chardonnay
גמלא שרדונה 105 Gamla Chardonnay
דלתון סובניון בלאן ריזרב 110 Dalton Sauvignon blanc Reserve
שטרן סובניון בלאן 135 Stern Sauvignon Blanc
שאטו גולן סובניון בלאן 180 Chateau Golan sauvignon blanc
ויתקין מסע לבן 139 Vitkin White Israeli
שאטו גולן גשם לבן 260 Chateau Golan geshem lavan
בקבוקים 375   Bottles 375
גמלא שרדונה 65 Gamla Chardonnay
יין אדום   Red wine
ירדן קברנה סובניון 230 Yarden Cabarnet sauvingnon
שאטו גולן קברנה סובניון  250 Chateau Golan Cabrnet sauvingnon
גמלא קברנה סובניון 149 Gamla Cabrnet sauvingnon
דלתון קברנה סובניון 125 Dalton Cabrnet sauvingnon
ירדן מרלו 210 Yarden merlot
ירדן סירה 145 Yarden Syrah
דלתון עלמה 169 Dalton Alma
ויתקין קריניאן 169 Vitkin Carignan
ירדן פינו נואר 130    Yarden Piont Noir
רוזה    Rose
שאטו גולן רוזה 180 Chateau Golan Ro
בקבוקים 375   Bottles 375
גמלא קברנה סובניון 75 Gamla Cabrnet sauvingnon
יין לבן מבעבע   Sparkling white wine
גמלא ברוט……………………………….……… ₪135 Gamla Brut……………………………….
ירדן בלאן דה בלאן………………………..……… ₪195 …………Yarden blanc de blanc…………………….
 
יין אדום   Red wine
ירדן קברנה סובניון............................................. 230 Yarden  Cabarnet sauvingnon.................................
שאטו גולן קברנה סובניון...................................... 250 Chateau Golan Cabrnet sauvingnon.......................
גמלא קברנה סובניון........................................... 149 Gamla Cabrnet sauvingnon.....................................
דלתון קברנה סובניון........................................... 125 Dalton Cabrnet sauvingnon.....................................
ירדן מרלו........................................................ 210 Yarden merlot..........................................................
ירדן סירה........................................................ 145 Yarden Syrah...........................................................
דלתון עלמה..................................................... 169 Dalton Alma.............................................................
ויתקין קריניאן................................................... 169 Vitkin Carignan.........................................................
ירדן פינו נואר................................................... 130 Piont Noir Yarden.....................................................
​ ​
 
יין לבן חצי יבש   Semi dry white wine
גמלא ריזלינג ……………………….................. ₪110 .........Gamla Riesling ……………………………….
ויתקין ריזלינג …..…………….......................... ₪149 .........Vitkin Riesling ………………………………..
ירדן גוורצטרמינר............................................. ₪139 ........Yarden Gewurztaminer…………………........
 
​ ​
יין לבן יבש   Dry white wine
ירדן שרדונה.................................................. ₪139 Yarden Chardonnay...............................................
ירדן קצרין שרדונה........................................... ₪210 Yarden Katsrin Chardonnay...................................
גמלא שרדונה................................................. ₪105 Gamla Chardonnay................................................
דלתון סובניון בלאן ריזרב................................... ₪110 Dalton Sauvignon blanc Reserve...........................
שטרן סובניון בלאן............................................ ₪135 Stern Sauvignon Blanc...........................................
שאטו גולן סובניון בלאן...................................... ₪180 Chateau Golan sauvignon blanc............................
ויתקין מסע לבן............................................... ₪139 Vitkin White Israeli..................................................
שאטו גולן גשם לבן.......................................... ₪260 Chateau Golan geshem lavan................................
​ ​
 
​ ​
בקבוקים 375   Bottles 375
גמלא שרדונה................................................... 65 Gamla Chardonnay................................................
​ ​
 
רוזה   Rose
שאטו גולן רוזה........................................... 180 Chateau Golan Rose............................................
 
בקבוקים  375   Bottles 375
גמלא קברנה סובניון...................................... 75 Gamla Cabrnet sauvingnon........................................
 
תפריט יין